15 Mar 2022

Tuemme Ukrainaa Spare a Rose:n kautta

Hätätilanteessa ihmisillä voi olla vaikeuksia saada insuliinia. Ukrainan sodan vuoksi olemme päättäneet tukea Insulin for Life -järjestöä, rekisteröityä hyväntekeväisyysjärjestöä, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus insuliini- ja diabetestarvikkeiden toimittamisesta maihin, joissa on vähemmän resursseja ja hätätila. Spare a Rose -aloite Ukrainalle kestää maaliskuun 2022 ajan, ja kaikki lahjoitukset on tarkoitettu diabeetikoiden tukemiseen Ukrainassa ja sen ulkopuolella. Olemme myös päättäneet tukea UNHCR:ää.

Ajatuksemme kohdistuvat kaikkiin haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin ja tietysti ajattelemme hieman enemmän niitä, joilla on tyypin 1 diabetes.

Lisätietoa: https://www.insulinforlife.org/ , https://sparearose.org/  ja https://www.unhcr.org/